ICDP

International Child Development Program

Et hverdagsprogram - et værktøj

Metoden træner lydhørhed og empati hos omssorgsgiveren. En bevidsgørelse af omsorgspersonens allerede eksisterende kvaliteter, i samspillet med barnet, og gennem fokusering opnår en bevidstgørelse der breder sig som "ringe i vandet"

Metoden bygger på 8 samspilstemaer

1-4: kvatiteter i samspil, der understøtter følelsesmæssige kommunikation.

5-8: kvatiteter i samspil der har betydning for formidling af læring.

 

Link til ICDP