Hverdagen

Børnehaven åbner Kl. 6.20. Der er mulighed for, at de børn der kommer tidligt kan spise morgenmad. Vi serverer havregryn, havrefras og cornflakes, hvis børnene skal have brød må I gerne selv medbringe dette.

Vi forventer, at alle børn er mødt inden Kl. 9.30 med mindre andet er aftalt. Det er på dette tidspunk, vi går i gang med dagens aktiviteter. Det kan være en planlagt tur - et projekt - en maddag - en aktivitet på værkstedet. Der kan også forekomme spontane ture ud af huset.

Der er også dage, hvor det er legen, der prioriteres, det er gennem legen børn udvikles - de lærer normer og regler og at indordne sig efter hinanden. Det er også gennem leg, børns fantasi udvikles. Blandt andet derfor prioriterer vi legen meget højt. Børnene må opholde sig, hvor i huset de har lyst, og ved hvilken aktiviteter, de vælger. Dog kan det forekomme, at vi lukker døren til stuen måske for at skabe ro.

Kl. 9.00 er der mulighed for, at de børn, der har lyst, kan sætte sig og spise en medbragt formiddagsmad, og dette benytter de fleste børn sig af. Så bliver der sludret på kryds og tværs og ofte lavet aftaler om leg.

Kl. ca. 11.00 rydder alle op, og så småt gøres klar til at spise medbragte madpakker. Men forinden samles børnene på de forskellige stuer - i"rundkreds" - hvor der synges, læses historie, eller der snakkes om forskellige ting - det kan være ting, børnene har oplevet og gerne vil fortælle om - det kan være episoder fra dagligdagen, der lige skal drøftes.

Kl. ca. 11.30 spiser vi, og børnene skiftes til at være med til at dække bord. Vi servere vand til madpakkerne.Der må ikke medbringes juice og andet.

Derefter går alle på legepladsen - og helst hver dag uanset vejr og vind.

Kl. ca. 14.00 spiser vi frugt. Børnehaven har en frugtordning, hvor forældrene har besluttet at betale 50 kr. om måneden. Vi får leveret frisk frugt 2 gange om ugen.

Resten af dagen er det børnenes leg, der har højeste prioritet. Vi forventer selvfølgelig, at forældrene opfordrer deres børn til at rydde op, inden de går hjem.

Kontakt

Jetsmark børnehave
Skolegade 6, Kaas
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 84 20

Overordnet Dagtilbudsleder
Louise Jæger Jeppesen
Tlf.: 41913421
ljp@jammerbugt.dk

Afdelingsleder
Camilla Alminde
Tlf: 72578420
caa@jammerbugt.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag
Kl. 6.15 – 16.55

Fredag
Kl. 6.15 – 16.30

Her bor vi

Skolegade 6, Kaas  9490 Pandrup