Sygdom

Skriv til os via Famly, hvis dit barn er syg - gerne inden kl. 9.30.

Medicin

I Sundhedsstyrelsens vejledning om smitsomme børnesygdomme står der: "Personalet er ikke uddannet til at observere og behandle syge børn. Derfor bør medicingivning i institutionstiden begrænses mest muligt. Når barnet efter akut smitsom sygdom igen kommer i institutionen skal evt. medicin gives på tidspunkter uden for institutionstiden. Dette betyder, at personalet kan give medicin til børn med kroniske lidelser eks. astma og feberkramper, men ikke til børn med akut sygdom. I de tilfælde, hvor en mere grundig skriftlig instruktion om medicingivning er nødvendig,vil institutionens ledelse anmode forældrene om skriftlig instruktion.

Kontakt

Jetsmark børnehave
Skolegade 6, Kaas
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 84 20

Overordnet Dagtilbudsleder
Louise Jæger Jeppesen
Tlf.: 41913421
ljp@jammerbugt.dk

Afdelingsleder
Camilla Alminde
Tlf: 72578420
caa@jammerbugt.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag
Kl. 6.15 – 16.55

Fredag
Kl. 6.15 – 16.30

Her bor vi

Skolegade 6, Kaas  9490 Pandrup