Møder for personalet

Her kan du se en oversigt over møder for personalet.

Personalemøder: Ca. 7 gange årligt

MED møder: 4 gange årligt

Personalekurser: Diverse kurser + personale lørdag 1 gang årligt

Konferencetimer: 1 time ugentlig (studerende + praktiklærer)

Ledermøder: Hver måned

Tværfaglige møder: Ca 4 -6 gange om året.

Forældrebestyrelses møder: Min. 4 gange årligt

Forældremøder: Ca. 2 gange årligt

Kontakt

Jetsmark børnehave
Skolegade 6, Kaas
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 84 20

Overordnet Dagtilbudsleder
Louise Jæger Jeppesen
Tlf.: 41913421
ljp@jammerbugt.dk

Afdelingsleder
Camilla Alminde
Tlf: 72578420
caa@jammerbugt.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag
Kl. 6.15 – 16.55

Fredag
Kl. 6.15 – 16.30

Her bor vi

Skolegade 6, Kaas  9490 Pandrup