Studerende

Krav og forventninger til studerende i Jetsmark Børnehave.

Som studerende i Jetsmark børnehave, vil man blive tilknyttet en fast gruppe, hvor man har sit daglige virke.

At være studerende i Jetsmark børnehave

Som værende en del af personalegruppen, skal man på lige vilkår indgå i de pædagogiske samt praktiske gøremål, der opstår i hverdagen.

Når man er studerende i Jetsmark børnehave, er det vigtigt for os, at den studerende udvikler sig og føler sig bedre klædt på til videre færden, så derfor giver vi plads til fordybelse, initiativer og udviklingsarbejde.

Dette vil fremmes ved, at man har en praktikvejleder, som man har sin ugentlig vejledningstime med, men resten af personalegruppen er også altid åben for spørgsmål og pædagogiske diskussioner.

Krav og forventninger til studerende i Jetsmark børnehave

1. praktik

Her er det ikke så meget krav og forventninger til fagligheden, men mere på det personlige/praktiske plan.

Det er vigtigt, at man her begynder at få interesse for, at teori og praksis hænger sammen, og at man begynder at finde sig et ståsted.

 

2+3. praktik

Den studerende skal indgå i personalesamarbejde, hvor der arbejdes ud fra institutionens mål.

Den studerende skal deltage aktivt i personalemøder, hvor der altid er et fast punkt forbeholdt den studerende, derudover skal man deltage i, hvad der ellers måtte komme af relevante møder og foredrag.

Den studerende skal indgå i forældresamarbejdet. Man skal præsentere sig via planche og give en personlig præsentation overfor børnehavens forældre. Man skal kunne give beskeder videre både gode og mindre gode.

Den studerende skal kunne stå til ansvar for egne handlinger ved at teori og praksis kombineres. Man skal kunne forberede - gennemføre og evaluere samtidig med, at man har sine didaktiske overvejelser med.

Den studerende skal kunne give og modtage relevant faglitteratur i vejledningstimerne.

Den studerende skal være kritisk, stille spørgsmål, være nysgerrig, åben, ærlig og involverende.

 

Vi skal selvfølgelig altid ud fra disse vudere om det er en 1,2 eller 3. praktik studerende vi har i praktik i Jetsmark børnehave.

Kontakt

Jetsmark børnehave
Skolegade 6, Kaas
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 84 20

Overordnet Dagtilbudsleder
Louise Jæger Jeppesen
Tlf.: 41913421
ljp@jammerbugt.dk

Afdelingsleder
Camilla Alminde
Tlf: 72578420
caa@jammerbugt.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag
Kl. 6.15 – 16.55

Fredag
Kl. 6.15 – 16.30

Her bor vi

Skolegade 6, Kaas  9490 Pandrup